MYSTERY SHOPPING

Ukoliko želite saznati u kojoj su mjeri postupci Vaših djelatnika usklađeni s postavljenim standardima Vaše poslovne organizacije - Mystery Shopping (tajna kupnja) je usluga za Vas. Cilj prikupljanja podatka putem tajne kupnje jest otkriti na koji se način Vaši djelatnici ophode s kupcima i klijentima i raspolažu li pri tome s dovoljnom razinom stručnih znanja. Nakon detaljne analize i stručne obrade podataka rezultati Mystery Shopping istraživanja koriste se isključivo u svrhu unapređenja prodaje i pružanja što bolje i kvalitetnije usluge Vašim kupcima i klijentima.

Sve DEKRA Mystery Shopping projekte provodimo u skladu s odredbama "Međunarodnog kodeksa za provedbu tržišnih i drugih istraživanja” koji su donijele Međunarodna trgovačka komora - ICC i najveća svjetska udruga istraživača tržišta - ESOMAR.

DEKRA je također član međunarodne profesionalne organizacije pružatelja usluge mystery shopping - MSPA (Mystery Shopping Professionals Association).

Uz Mystery Shopping pružamo i ostale usluge iz područja istraživanja tržišta.

 

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

Svrha istraživanja tržišta je prikupljanje podataka i informacija o kupcima/potrošačima, konkurenciji, kanalima distribucije te osobama/tvrtkama koji još uvijek nisu klijenti tvrtke. Oni služe kao osnova za planiranje, organiziranje, identifikaciju poslovnih problema i kontrolu procesa poslovanja. Prikupljeni podaci mogu uvelike doprinijeti u donošenju daljnjih odluka u poslovanju i smanjenju rizika prilikom donošenja istih. Razlikujemo dvije skupine istraživanja – kvantitativna i kvalitativna istraživanja.

Kvantitativno istraživanje je empirijsko istraživanje koje se vrši na uzorku s ciljem da se dobiveni rezultati mogu reprezentirati na populaciju. Najčešće i najpoznatije kvantitativno istraživanje je metoda ankete. S obzirom na način prikupljanja podataka razlikujemo:

  •          anketiranje licem u lice
  •          telefonsko anketiranje – CATI
  •          on-line anketiranje – CAWI
  •          poštansko anketiranje

 

Nasuprot tome kvalitativna istraživanja pružaju dublju analizu u pojedinu problematiku. Koristi se na puno manjem uzorku na kojem nastojimo utvrditi faktore koje utječu na donošenje odluka pojedinih osoba i njihovu motivaciju te nam pružaju jednu širu i cjelovitu sliku. Oni nam daju odgovore na pitanja zašto, kada, gdje, kuda… Najčešće kvalitativne metode istraživanja su:

  •          dubinski odnosno polustrukturirani intervju
  •          fokus grupe.

 

TEST PROIZVODA/USLUGA (Blind test)

Test proizvoda/usluga podrazumijeva različite metode testiranja već postojećih i/ili novih proizvoda/usluga. Ova usluga namijenjena je tvrtkama koje žele lansirati potpuno novi proizvod ili uslugu na tržište, pospješiti prodaju postojećih kroz nadopunu trenutnih linija proizvoda, uvesti promjene u svom trenutnom asortimanu (promjena ambalaže, imena, cijene…) ili proširiti ciljane skupine potrošača. Cilj ove usluge je lansiranje proizvoda/usluga koji će postati prepoznatljivi na tržištu te minimaliziranje potencijalnih budućih troškova izazvanih neuspješnim uvođenjem određenih noviteta.

 

BRAND AWARENESS

Brand awareness odnosno svijest o robnoj marci je sposobnost kupca da identificira brand/marku tvrtke temeljem njezinih atributa. Što se određeni brand češće spominje, isprobava i preporučuje, time je veća i vjerojatnost da će publika prihvatiti taj isti brand (tvrtku, proizvod, uslugu), vjerovati mu i odabrati upravo njega.Brand awareness ne podrazumijeva samo jesu li kupci za neki brand samo čuli već i kakve su njihove asocijacije za taj brand, koje osjećaje u njima izaziva, sveukupno poznavanje tog branda i njegovih proizvoda/usluga.