DEKRA za privremeno zapošljavanje d.o.o.

Horvatova 82/6

10000 Zagreb

Telefon: +385.1.60 64 420

Telefax: +385.1.60 64 429

PRODAJA

E-mail: info.hr@dekra.com

RAČUNOVODSTVO

E-mail: racunovodstvo.hr@dekra.com

KOMUNIKACIJE I MARKETING

E-mail: marketing.hr@dekra.com

Web: www.dekra-zapo.hr

M.B.: 1796437

OIB: 69914640215

Daniele Divjanović, predsjednik Uprave

PBZ IBAN:  HR1423400091110283802 SWIFT: PBZGHR2X, RBA IBAN: HR1424840081102612774 SWIFT: RZBHHR2X,  ZABA IBAN: HR8823600001102098624 SWIFT: ZABAHR2X Trgovački sud Zagreb, MBS: 080480814,  temeljni kapital 3.520.000,00 kn, uplaćen u cijelosti, Uprava: Suzana Bernhard, Daniele Divjanović Na osnovu rješenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, KLASA: 102-02/04-05/01, UBROJ: 526-04-2 društvo je evidentirano u Knjigu evidencije Agencija za privremeno zapošljavanje, pod brojem 4/04. Na osnovu rješenja Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, KLASA: UP/I-102-02/15-03/03, URBROJ: 524-04-02-01/2-15-4, društvo je ovlašteno za obavljanje djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem.

 

DEKRA zapošljavanje d.o.o.

Horvatova 82/6

10000 Zagreb

Telefon: +385.1.60 64 420

Telefax: +385.1.60 64 429

PRODAJA

E-mail: info.hr@dekra.com

RAČUNOVODSTVO

E-mail: racunovodstvo.hr@dekra.com

KOMUNIKACIJE I MARKETING

E-mail: marketing.hr@dekra.com

Web: www.dekra-zapo.hr

M.B.: 1747959

OIB: 59138742280

Daniele Divjanović, predsjednik Uprave

Raiffeisen BANK  IBAN: HR5724840081102613164 SWIFT: RZBHHR2X, PBZ IBAN: HR78 2340 00911107955 6 SWIFT: PBZGHR2X. Trgovački sud Zagreb, MBS: 080466937, temeljni kapital: 3.520.000,00 kn, uplaćen u cijelosti, uprava: Suzana Bernhard, Daniele Divjanović. Na osnovu rješenja Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva KLASA: UP/I-102-02/09-04/19, URBROJ: 526-08-02-03/2-09-8  društvo je ovlašteno za obavljanj djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju. Na osnovu rješenja Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, KLASA: 102-02/15-04/12, URBROJ: 524-04-02-01/2-15-2, društvo je evidentirano u Knjigu evidencije agencija za privremeno zapošljavanje pod brojem 101/15.

DEKRA usluge d.o.o.

Horvatova 82/6

10000 Zagreb

Telefon: +385.1.60 64 420

Telefax: +385.1.60 64 429

PRODAJA

E-mail: info.hr@dekra.com

RAČUNOVODSTVO

E-mail: racunovodstvo.hr@dekra.com

KOMUNIKACIJE I MARKETING

E-mail: marketing.hr@dekra.com

Web: www.dekra-zapo.hr

M.B.: 2992523

OIB: 20287116004

Daniele Divjanović, direktor

Raiffeisen BANK IBAN: HR3924840081106419962 SWIFT: RZBHHR2X PBZ IBAN: HR1723400091110795617 SWIFT: PBZGHR2X. Trgovački sud Zagreb, MBS: 080833123, temeljni kapital 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti, direktor: Daniele Divjanović