DEKRA 360° je metoda za procjenu radnih osobina menadžera od strane većeg broja suradnika koji čine „puni krug“ oko osobe koja se procjenjuje. Metoda uključuje: procjene nadređenih, procjene suradnika iste razine, procjene podređenih suradnika i samoprocjenu. Svrha primjene ove metode je davanje uvida Klijentu u percipirane karakteristike zaposlenika na menadžerskim pozicijama i pomoć pojedinom menadžeru kako bi osvijestio svoje snage i prepoznao područja u kojima se treba profesionalno i osobno razvijati.